عیادت مدیر کل آموزش و پرورش از یک پیشکسوت فرهنگی

دکتر عباسعلی دانافر از "علی پیری اردکانی " فرهنگی پیشکسوت استان عیادت کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) مدیرکل آموزش و پرورش استان در منزل همکار فرهنگی " علی پیری اردکانی " در اردکان حضور یافت و ضمن عیادت از این پیشکسوت فرهنگی از زحمات و خدمات ایشان قدردانی نمود و از نزدیک در جریان روند معالجه وی قرار گرفت .
دانافردر پایان از ایزد منان برای وی آرزوی شفای کامل و سلامتی نمود.

آدرس کوتاه: