عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان از استاد اخلاق و عرفان حضرت آیت‌الله علاقه بند

مدیر کل و جمعی از معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از فرهنگی فرهیخته و استاد اخلاق و عرفان حضرت آیت‌الله علاقه بند عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل و جمعی از معاونین اداره کل آموزش و پرورش از فرهنگی فرهیخته و استاد اخلاق و عرفان حضرت آیت‌الله علاقه بند ملاقات و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفتند.

" آیت الله سیدمحمدعلی علاقه بند" از پیشکسوتان فرهنگی ، استاد وارسته و مروجی است که سالیان متمادی به تبلیغ و نشر احکام ومعارف الهی پرداخته که به علت عارضه ریوی چند روزی است در یکی از بیمارستانهای یزد بستری شد.

گفتنی است ایشان سالیان متمادی نماز جماعت ظهر و عصر را در اداره کل آموزش و پرورش استان  اقامه نمودند و ملجا و امید معنوی جمع کثیری از فرهنگیان استان هستند.

 

آدرس کوتاه: