قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون پیمانی سال 1395 وزارت آموزش و پرورش

شرکت کنندگان در آزمون پیمانی سال جاری برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اعلانات سایت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مراجعه نمایند.

 

 

آدرس کوتاه: