كارگاه آموزشي ويژه سرگروه هاي آموزشي و دبيران ادبيات فارسي

كارگاه آموزشي ويژه سرگروه هاي آموزشي و دبيران ادبيات فارسي دوره دوم نواحي ومناطق سراسر استان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این همایش در راستای بررسی وتحلیل  کتابهای درسی  پایه دوازدهم  وهماهنگی درامر تدریس این کتاب ها،توضیحات مسئول گروه تالیف کتاب های ادبیات فارسی متوسطه دور دوم پیرامون نحوه برگزاری اولین دوره کنکور سراسری 98 وآشنا کردن دبیران ادبیات باچگونگی مهارت روان خوانی جهت شرکت در آزمون کشوری «مهارت خواندن» برگزارشد.

این همایش  باحضور مولف کتابهای نونگاشت " دکترقاسم پور " در سالن همایش پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار نمود.

 

 

آدرس کوتاه: