محتوای کتب درسی باید در مسیر تقویت هویت ملی باشد

مشاور وزیر آموزش و پرورش:
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: محتوای کتب درسی باید در مسیر تقویت هویت ملی باشد و حتی فضا و معماری مدرسه نیز باید در این راستا باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "رضا مددی" در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی ضمن قدردانی از سلیقه خوب دست اندرکاران برگزاری همایش برای انتخاب موضوع هویت قدردانی کرد و اظهار داشت: هویت موضوع اساسی و اصلی است که در سند تحول بر آن تاکید شده است.

مددی ادامه داد: مهمترین نیاز تعلیم و تربیت، فلسفه تربیتی آموزش و پرورش است اگر فلسفه تربیتی بومی و متناسب نداشته باشیم، همه تلاش های ما در تعیین و تربیت بی نتیجه خواهد بود بنابراین با تصویب سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش صاحب نقشه راه شفاف شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: این سند برای همه زوایای تعلیم و تربیت مطلوب راهکار و چشم انداز دارد و در آن تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز برای تحقق هویت مخاطبان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است لذا در تربیت عنصر اصلی، هویت است.

وی افزود: در تربیت به صورت عام و تربیت رسمی که در نظام آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود، موضوع اصلی هویت است یعنی اگر بخواهیم مسئولیت اصلی آموزش و پرورش را تعیین کنیم، محقق کردن هویت است که البته برای هویت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و لایه های مختلف انسانی، دینی، قومی، جنسیتی و ... تعیین شده است.

مددی با بیان اینکه دستگاه تعلیم و تربیت باید در مسیر محقق کردن هویت تلاش کند، عنوان کرد: هویت مشترک که شامل هویت انسانی، هویت دینی و هویت ملی است، مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز در کشور ما که با بحران های هویتی مواجه است، موضوع تربیت متمرکز بر مقوله هویت شده و در چشم انداز ایران 1404 مدرسه نقطه اتکای دولت و ملت و عامل توسعه و پیشرفت و تعالی کشور است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: اگر به دنبال پیشرفت همه جانبه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، راه رسیدن به آن مدرسه است.

مددی ادامه داد: محتوای کتب درسی نیز باید در مسیر تقویت هویت ملی باشد و فضای مدرسه، معماری مدرسه باید در این راستا باشد بنابراین هویت به ویژه هویت ملی جزو تاکیدات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

آدرس کوتاه: