حداقل کردن حداکثر

مدارس آموزش از راه دور فرصتی برای بازماندگان از تحصیل

مدارس آموزش از راه دور استان زمینه ادامه تحصیل افزون بر 3 هزار نفر را فراهم کرده است


مدیرکل  آموزش و پرورش استان یزد با تبریک  ششم آذرماه سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور گفت : این مدارس فعالیت خود را از سال 83 آغاز و فرصت بسیار مناسبی برای ادامه تحصیل کسانی است که به هر عللی امکان تحصیل در مدارس عادی روزانه را ندارند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "احمد شیرزاد" افزود : هم اکنون 24 مدرسه آموزش از راه دور در 10 منطقه آموزشی و پرورشی استان فعالیت دارند که در مجموع زمینه ادامه تحصیل 3 هزار و 70 نفر را در 15 مدرسه پسرانه و 9 مدرسه دخترانه فراهم کرده اند .
وی با یادآوری اینکه آموزش و پرورش استان از هرفرصتی برای انسداد مبادی بیسوادی استفاده نموده است افزود : راه اندازی مدرسه از راه دور و تشکیل کلاس سواد آموزی درزندان مرکزی یزد ازجمله این اقدامات است .
ایشان افزود : آموزش و پرورش استان از این فرصت برای فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان در مناطق و روستاهائی با تعداد دانش آموزان کمتر از حد نصاب نیز استفاده نموده است .

آدرس کوتاه: