مديركل آموزش وپرورش استان زنجان :

درحاشيه همايش :
استقبال بي نظير از اولين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش،  "مريم رشت چي"  با حضور در استوديو الفباي همايش ملي كودكان ايران اسلامي گفت : يكي از كليد وا‍‍ژه هاي سند تحول بنيادين هويت بخشي است.

وي در ادامه افزود: هويت فقط هويت فردي نيست بلكه هويت ملي ، مذهبي را نيز شامل مي شود.

مدير كل آموزش وپرورش استان زنجان با اشاره به استقبال بي نظير از اين همايش  ،  ضمن تشكر از عوامل برگزاري ودست اندر كاران همايش گفت: اميدواريم با پيگيري وزير آموزش وپرورش بازهم شاهد برگزاري چنين همايش هايي دراستان هاي ديگر نيز  باشيم.

وي توجه به آموزش عمومي كودكان در دوره پيش  دبستاني را مهم دانست وافزود : توجه به آموزش عمومي يكي از اهداف مهم سند تحول بنيادين است دراين راستا دروس پيش دبستاني يكي از دروس پيش نياز غير رسمي است كه  اميدواريم بعنوان كليد واژه سند تحول به آن توجه ويژه اي شود.

اولين همايش ملي هويت كودكان ايراني اسلامي به ميزباني استان  يزد امروز و فردا درحال برگزاريست.

آدرس کوتاه: