حداقل کردن حداکثر

مدیرکل آموزش و پرورش : باورکنیم که با تذکر ، نصیحت و بخشنامه تربیت اتفاق نخواهد افتاد .

"احمد شیرزاد" در جمع سرگروه های درس دین و زندگی استان های کشور دریزد با برشمردن راه های پرورش حس مذهبی درکودکان و نوجوانان گفت : باورکنیم که با تذکر ، نصیحت و بخشنامه تربیت اتفاق نخواهد افتاد .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد "شیرزاد" دراین همایش سوق دادن دانش آموزان به سمت فعالیتهایی که با تجربه شیرین حاصل شده است را ضروری دانست وافزود : سعی کنیم برنامه های مدارس را با تجربیات شیرین همراه سازیم .
وی قیمتی شدن معلم و انبیائی بودن شغل معلمی را به خاطر زحماتی دانست که معلمان دراین راستا متحمل می شوند
ایشان افزود : معلمان برای بروز رسانی اطلاعات خود همواره باید مطالعه داشته باشند و این مطالعه است که می تواند برای همه ما لذت بخش و زینت دهنده باشد و به ما قدرت انتخاب درست بدهد
مدیرکل آموزش و پرورش تبادل تجربیات را ازمهمترین اهداف همایش های کشوری برشمرد و علل موفقیت دانش آموزان یزدی در زمینه های اموزشی و پرورشی را خاطرنشان کرد و افزود : دانش آموزان باید ارتباط بین موفقیت و تلاش را به خوبی درک کنند و یادآوری و آموزش این مهم که "موفقیت افراد ،  بیشتر به تلاش و همت آنان وابسته است ."
این مسئول دانش آموزان امروز را نیازمند اخلاق ، ادب و آموزش مهارت های زندگی و تفکر خلاق دانست و گفت : برنامه های مدارس باید موجب تقویت این رویکردها دردانش آموزان شود

آدرس کوتاه: