مرحله استاني جشنواره دانش آموزي نوجوان خوارزمي برگزار شد

مرحله استاني جشنواره دانش آموزي نوجوان خوارزمي با حضور بیش از 150 نفر از دانش آموزان برگزيده مرحله منطقه ای برگزارشد .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس اداره اموزش متوسطه دوره اول اظهار داشت : این جشنواره، در پنج رشته ادبيات فارسي، پژوهش، دست سازه هاي دانش آموزي، فعاليت هاي آزمايشگاهي و زبان انگليسي برگزار شد.
"مصطفی دهشیری" افزود : این جشنواره برای چهارمین سال پیاپی با حضور دانش آموزان دوره اول متوسطه سراسر کشور در چهار سطح مدرسه ای ، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار می گردد که در سال تحصیلی جاری بیش از 48 هزار نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه استان در 330 مدرسه در این جشنواره شرکت نمودند.
وی گفت : برگزیدگان مرحله استانی این جشنواره در تابستان 97 در شهر مقدس مشهد در مرحله کشوری حضور خواهند یافت.
 

آدرس کوتاه: