مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزارشد

مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دررشته های تجربی وریاضی و فیزیک دوره دوم متوسطه استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این مسابقات با اهد اف فعال سازی آزمایشگاههای مدارس ، ایجاد زمینه برای رشد توانمندی های دانش آموزان ، تقویت مهارتهای ذهنی و روان حرکتی ، ایجاد انگیزه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان  و تقویت انگیزه معلمان ومدیران بر اجرای  صحیح تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی و همچنین ترویج فعالیت های آزمایشگاهی ودست ورزی های دبیران ودانش آموزان در مراحل مرحله  آموزشگاهی ، منطقه ای ،استانی  برگزار گردید.

شایان ذکر است دانش آموزان به صورت تیمهای سه نفره باهم به رقابت می پردازند که تیمهای منتخب مرحله منطقه ای شامل یک تیم از پایه دهم  و یک تیم از پایه یازدهم از هر ناحیه وشهرستان و منطقه به مرحله استانی راه یافته اند.

 مرحله استانی این مسابقات در3 تیرماه در محل پژوهشسرا دانش آموزی   آیت ا... خاتمی یزد با حضور تیمهای برگزیده نواحی ومناطق استان برگزار شد .

گفتنی است در پایان این رقابت از هر پایه یک تیم و در مجموع دو تیم به عنوان تیمهای منتخب استان درمرحله کشوری این مسابقات که در ماههای  آتی  برگزار می شود  شرکت خواهند کرد .     

آدرس کوتاه: