مسابقات ورزشی دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجربرگزار می شود

مسابقات ورزشی دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، جلسه هماهنگی مسابقات ورزشی دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجربا روسای انجمن های ورزشی پسران و دختران جهت قرعه کشی مسابقات دردفتر معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل برگزار شد.

دراین جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد اعزام تیم های ورزشی به مسابقات کشوری در تابستان 95 و جمع بندی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد.

برگزاری مسابقات دختر و پسر استان در رشته های مختلف ورزشی از 95/11/15 لغایت 96/2/12 بصورت مدرسه قهرمان و کانون قهرمان، تعیین  نفرات و تیم  های برتر استان و اعزام به مسابقات کشوری درتابستان 96 توسط کمیته فنی ، برگزاری مسابقات در روزهای پایانی هفته از مصوبات این جلسه بود.

گفتنی است درپایان جلسه با حضورمسئولین انجمنها،مسابقات تیمی قرعه کشی گردید.

 

آدرس کوتاه: