حداقل کردن حداکثر

معاون وزیر آموزش و پرورش از مدارس در حال ساخت یزد بازدید کرد

معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از طرح‌های در حال ساخت اداره کل نوسازی استان یزد بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت آنها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،«محمدتقی نظرپور» در جریان سفر خود به استان یزد از چند طرح ملی و خیرساز اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بازدید کرد.

دبستان 12 کلاسه اتباع خارجی که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان در مساحتی به اندازه  1900 متر مربع در حال ساخت است، از جمله طرح های اداره کل نوسازی مدارس یزد است که مورد بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار گرفت.

دبستان پسرانه 12 کلاسه یادگار امام که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 547 میلیون نومان از سوی خیر و اعتبار دولتی در مساحت 1760 متر مربع ساخته شده است از دیگر طرح های بازدید شده استان یزد توسط رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان از دو دبستان 12 کلاسه خیرساز شهوازیان که هر کدام با اعتباری 16 میلیارد ریال در مساحتی بالغ بر 1850 متر مربع در حال ساخت هستند بازدید کرد.

گفتنی است؛ تمام طرح هایی که امروز توسط نظرپور رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مورد بازدید قرار گرفت در دو طبقه ساختمانی ساخته و بیش از 90 درصد پیشرفت فیزکی داشتند.

آدرس کوتاه: