معرفی سرپرست روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش

"محسن گلستانی فر" به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد معرفی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد  به دنبال  بازنشستگی  محمد رضا قانع عزابادی  در حکمی از سوی دکتر عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد " محسن گلستانی فر " به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی این اداره کل منصوب شد .

 

آدرس کوتاه: