موفقیت دانش آموزان یزدی در المپیاد های علمی

از ۳۷۷ نفر از دانش آموز شرکت کننده در مسابقات المپیادهای علمی ۱۰۷ نفر در مرحله اول پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  تعداد دانش آموزان  پذیرفته شده در مرحله اول در رشته های شیمی ۱۰ نفر ، کامپیوتر ۷نفر، جغرافیا یک نفر، نجوم ۸ نفر ،ریاضی ۲۸ نفر، زیست شناسی ۱۹ نفر سلول های بنیادین سه نفر فیزیک ۵ نفرو ادبی ۱۵نفر می باشد که  از این تعداد دانش آموز۷۳ نفر پسر و ۳۴ نفر دختر می‌باشند.

" دکتر دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد این موفقیت  را به دانش آموزان پرتلاش والدین گرامی و جامعه فرهنگیان معززاستان تبریک گفت.

آدرس کوتاه :