نخستین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استثنایی استان یزد

نخستین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان مدارس استثنایی با حضور منتخبین انجمن های اولیاء و مربیان مدارس استثنایی و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزددر این نشست با استناد به مصوبه هفتصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه وزارت ضمن بیان  اهداف و رسالت این شورا لزوم تعامل آن با شورا های آموزش و پرورش و پیگیری اهداف این شورا از طریق سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را بیان کرد. 

" مصطفی پایدار " مهم ترین مسئله در رابطه با دانش آموزان با نیاز های ویژه  و خانواده های آنان را فرهنگ سازی، اشتغال، ایجاد فضای آموزشی جدید و استاندارد حسب معلولیت هرگروه از دانش آموزان بیان کرد و افزود :این دانش اموزان به بهسازی فضاهای آموزشی موجود، بهسازی فضای شهری و مکان های عمومی و وجود منابع حمایتی اجتماعی و توانبخشی نیاز ضروری دارند.

در ادامه مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازو معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری یزدآمادگی خود را زمینه ایجاد و مرمت فضای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان استثنایی همکاری های لازم را داشته باشد.

 

 

آدرس کوتاه: