نخستین نشست شورای اداری آموزش و پرورش استان یزد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد : آموزش، تجربه، خلاقیت و مهارت شاخص های تشخیص شایسته خواهی در سازمان است.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " دکتر عباسعلی دانافر " در نخستین نشست شورای اداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سال 97 با مطرح کردن نظریه جامعه شناسی " پنجره شکسته " نقش محیط در ایجاد رفتارهای نامطلوب اجتماعی را عنوان کرد و افزود : در یک سازمان نیز اگر یک رفتار انحرافی شکل گرفت و بلافاصله برای آن رفتار وقت نگذاریم، فرصت برای ادامه و پیدایش این رفتارها بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: برای داشتن سازمانی پویا و یاد گیرنده باید مواردی از قبیل شایسته خواهی، توجه به زمان و برنامه ریزی، توجه به انگیزش درونی،قدرت افق دید ، رعایت نظم و انظباط و ارتقای تعلق و تعهد سازمانی و داشتن روحیه امید و نشاط و شادابی را تقویت نماییم .
دانافر ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری این نشست یک قدم به سمت بازسازی و بهسازی محیط سازمانی برداریم و همدلی و ارتباط در بین کارکنان قوی تر شده و فضایی برای ایجاد بحث و تبادل نظر فراهم گردد.
گفتنی است در ادامه نماینده معاونت ها و ادارات ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته به بیان دیدگاهها و نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
 

آدرس کوتاه: