حداقل کردن حداکثر

نشست اندیشه ورزی قشر بسیج فرهنگیان با موضوع جایگاه مسجد

مدیرکل آموزش و پرورش : مسجد باید کانون آرامش بخش و نشاط آفرین برای آحادجامعه باشد .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش "احمد شیرزاد" در نشست استانی اندیشه ورزی قشر بسیج فرهنگیان استان که با موضوع اهمیت و جایگاه مسجد برگزارشد گفت : خداوند خزانه نشاط ، آرامش  و شادابی است فلذا باید سعی کنیم مسجد نیز کانون آرامش بخش و نشاط آفرین برای آحادجامعه باشد .
"شیرزاد"  به مرور نقش مسجد در قبل از پیروزی انقلاب و ایام دفاع مقدس اشاره کرد و گفت : مسجد دراین مقاطع زمانی نقش بی بدیل خود را در به خوبی ایفا نمود .
وی با یادآوری وضعیت فعلی جامعه اسلامی گفت : زندگی امروزی ، رشد فناوری و مشغله های موجود آرامش را در کار ، زندگی و تحصیل از افراد جامعه گرفته است .
مدیرکل آموزش و پرورش ایجاد تحرک و نشاط در دانش آموزان را جزو اولویت های برنامه های آموزش و پرورش خواند و افزود : امروزه آموزش های رسمی و مشغله های زندگی ماشینی فرصت تحرک را از دانش آموزان ما گرفته است.
این مسئول با برشمردن برنامه های آموزش و پرورش دراین راستا گفت : مساجد نیز با برنامه های متنوع خود می توانند دراین زمینه آموزش و پرورش را یاری دهند .

آدرس کوتاه: