نشست رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با دانش آموزان سمپاد استان یزد

معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت : دانش آموزان نخبه با ارائه طرح و ایده آموزش و پرورش را یاری کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " فاطمه مهاجرانی" در این نشست با اشاره به تاریخچه مدارس سمپاد اظهار داشت : مدارس سمپاد در سال 1366 توسط دکتر اژه ای تاسیس شد و ایشان اعتقاد ویژه ای به استعدادهای درخشان داشتند.

وی افزود : در سال 1389 شورای عالی اداری تصمیم گرفت سازمان پرورش استعدادهای درخشان را با باشگاه پژوهشگران جوان ادغام شود و به مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تبدیل شد که وظیفه این مجموعه را سنگین تر نمود.

مهاجرانی تصریح کرد : حیات سمپاد مدیون مقام معظم رهبری است و اگر نگاه ویژه ایشان به نخپه پروری و حمایت از این مجموعه نبود سمپادی وجود نداشت .

وی گفت : جامعه برای اینکه بهبود پیدا کند به حرکت دوجانبه نیاز دارد و شما دانش آموزان هم باید مطالبه گر باشید و با ارائه طرح و ایده ما را یاری کنید و مطمئن باشید که صدای شما در سمپاد شنیده می شود.

وی با اشاره به پدیده مهاجرت به عنوان یک پدیده جهانی خطاب به دانش آموزان تأکید کرد: هرکجای دنیا که رفتید و به هر دلیلی که رفتید، فراموش نکنید که ریشه‌های شما در این سرزمین است و شما باید با بازگشت به کشور خود به جامعه بشری و پیشرفت ایران کمک کنید.

گفتنی است در این نشست دانش آموزان مدارس سمپاد استان نیز مسائل و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

آدرس کوتاه: