نشست ساماندهی و طراحی روپوش دانش آموزان برگزارشد

نشست ساماندهی و طراحی روپوش دانش آموزان با حضور مشاور مدیر کل آموزش و پرورش، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل و روسای نواحی یک ودو ، نمایندگانی از دستگاههای مختلف برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " علیرضا جلالی " مشاور مدیر کل دراین جلسه اظهار داشت :  لذت بردن از رنگ برای فرم دانش آموزان حق هر دانش آموزان است و باید مورد توجه قرار گیرد.

 تنوع رنگ و نوع پارچه،  طراحی دوخت و نوع برش مناسب با مقطع و جنسیت دانش آموزان و همچنین قیمت از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحت و تبادل نظر قرار گرفت .

 

آدرس کوتاه: