نشست ستاد بزرگداشت مقام معلم به صورت قطبی در یزد برگزار شد

نشست ستاد بزرگداشت مقام معلم با حضور استان های کرمان ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، خراسان جنوبی و یزد در مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان برگزار گردید.

آدرس کوتاه: