نشست شورای توسعه فعالیت قرآنی استان و نهضت ملی حفظ جزء سی

نشست شورای توسعه فعالیت قرآنی استان و نهضت ملی حفظ جزء سی با حضور اعضاء درسالن اجتماعات شهید ساداتی اداره کل برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست اظهار داشت : نهضت ملی حفظ جزء سی یکی از اولویت های فعالیت های پرورشی در سال تحصیلی جدید می باشد.

" عباسعلی دانافر" در ادامه دررابطه با اهمیت جایگاه قرآن و فعالیت در این زمینه مطالبی را بیان نمود.

" علی سرداری " معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل نیز ضمن خیر مقدم به اعضاء خواستار بسیج امکانات دستگاههای مرتبط برای اجرای این نهضت ملی شد.

در ادامه هریک از اعضاء به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

آدرس کوتاه: