نشست شورای معاونین استان یزد برگزارشد

به منظور تفویض اختیار از وزارت خانه به استان ها ؛
نشست شورای معاونین استان یزد با موضوع تفویض اختیار از وزارت خانه به استان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، " علی دهقان بهاء آبادی " معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان در این نشست با اشاره به جلسات تشکیل شده در خصوص کمیته تفویض اختیار گفت : تفویض اختیار در بسیاری از موارد می تواند راهگشا باشد و از صرف وقت و طولانی شدن زمان اجرای برنامه ها بکاهد ولی باید همراه با نظارت باشد.

" علیرضا مصباح فر" معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان نیز در ادامه این نشست گفت  :تفویض اختیار نیاز به تخصص و تعهد سازمان و برنامه ریزی دارد و توانایی
برنامه ریزی هم نیاز به آموزش دارد تا بتوانیم آگاهی و نگرش ها را ارتقاء دهیم.

در این جلسه مقرر شد هر کدام از معاونین فرآیندهایی که در زیر مجموعه صورت می پذیرد و به وزارت واگذار شده است را احصاء نموده و پیشنهادهای خود را جهت نظارت و گزارش گیری مشخص نمایند .

گفتنی است در پایان هریک از اعضا به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

آدرس کوتاه: