نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان یزد

نشست شورای معاونین بامحوریت گزارش جلسه نماینده انجمن اولیاء و مربیان استان یزد با مقام عالی وزارت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست براجرایی کردن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود : باید تمام امکانات و ظرفیت های خود را برروی اجرای صحیح سند تحول بنیادین و برون داد و خروجی آن به کار گیریم.

" عباسعلی دانافر" با اشاره به اهمیت جایگاه انجمن اولیاء و مربیان افزود : تربیت دانش آموزان تنها از طریق مدرسه ممکن نیست و اولیاء باید همکاری لازم را با مدرسه داشته باشند تا در شرایط خاص جامعه امروز، چالش ها و مشکلات شناسایی شده و در رفع آنها اقدام نماییم.

وی گفت : مدیران مدارس می توانند با استفاده ار ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان برنامه ها و فعالیتهای مدرسه را به نحو احسن اجرایی نمایند.

دانافر تشکیل کارگروه و اتاق فکر انجمن اولیاء و مربیان را ضروری دانست و خواستار پیگیری آن در شورای آموزش و پرورش استان شد.

نماینده انجمن اولیاء و مربیان در شورای آموزش و پرورش نیز ضمن ارائه گزارش دیدار با مقام عالی وزارت به بیان دیدگاهها و رویکردها و برنامه های آموز ش و پرورش استان پرداخت .

" محمد دریجانی " با اشاره به ظرفیت و پتانسیل انجمن اولیاء و مربیان در مدارس افزود : اگر می خواهیم نسل آینده موفقی داشته باشیم باید به آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای بدهیم .

ارائه گزارش کارکردهای زیر نظام های اجرایی سند تحول بنیادین ، شیوه نامه هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی مختص دوره دوم آموزش متوسطه و ارائه نظرات اعضای شورای معاونین از دیگر مباحث این نشست بود.

گفتنی است در این نشست از نماینده انجمن در شورای آموزش و پرورش استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد .

آدرس کوتاه: