نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان با دانش آموزان خوابگاه دبیرستان شهید مرشد

مدیرکل آموزش و پرورش استان با دانش آموزان خوابگاه دبیرستان شهید مرشد ناحیه دو یزدنشست صمیمی داشت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل  آموزش و پرورش استان یزد ، " دکتر دانافر"  مدیرکل آموزش و پرورش استان در طی سلسله بازدیدها از مدارس  استان با حضور در دبیرستان شهید مرشد با دانش آموزان خوابگاهی این مدرسه دیدار کردند و از نزدیک در جریان مسائل دانش آموزان و آموزشگاه قرار گرفتند. 

همچنین دانش آموزان در یک فضای صمیمی به بیان پیشنهادات خود پرداختند و ایشان جهت رسیدگی به پیشنهادات قول مساعد دادند .

 

 

آدرس کوتاه: