نشست كميته توزيع شير رايـــــــــــــــگان

شير رايگان از هفته آينده در مدارس توزيع مي شود

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد كميته توزيع شير رايگان مدارس استان يزد با حضور اعضا در سالن شهيد ساداتي اين اداره كل تشكيل جلسه داد .

در اين نشست معاون پشتيباني  اداره كل آموزش و پرورش استان يزد از همراهي و همكاري دستگاههاي عضو كميته شير رايگان به خاطر همراهي و نظارت بر امر توزيع شير رايگان در سال گذشته قدرداني كرد و گفت : توزيع شير رايگان دانش آموزي از هفته آينده در مدارس آغاز مي شود .

" علي دهقان بهابادي " اظهار اميدواري كرد با تأمين اعتبار و تمهيد مقدمات لازم ، امسال حداقل 50 نوبت و حداكثر 70 نوبت شير رايگان در مدارس توزيع شود.

وي جامعه هدف اين طرح را تمامي دانش آموزان در همه مدارس و مقاطع دانست و گفت با توجه به دوري و نزديكي مدارس از كارخانجات توزيع شير، شير توزيع شده از نوع پاستوريزه و استریليزه خواهد بود .

وی فرهنگ سازي براي مصرف روزانه شير توسط دانش آموزان را يادآور شد و گفت : كار فرهنگي ، آموزشي  از كارخانه تا مدرسه يك ضرورت است .

 دهقان بهابادي از خانواده ها ، رسانه ها ، مدير و كادر آموزشي و تربيتي مدارس خواست براي فرهنگ سازي مصرف شير توسط كودكان و نوجوانان آموزش و پرورش  را ياري دهند .

در ادامه اين نشست هريك از اعضا گزارشي از نحوه توليد و توزيع شير و نظارت بر شير رايگان در سال تحصيلي گذشته را ارائه كردند و پيشنهادات خود را براي سال جاري ارائه كردند .

 

آدرس کوتاه: