نشست مدیر کل آموزش و پرورش با انجمن های علمی آموزشی معلمان

نشست عمومی انجمن های علمی آموزشی معلمان استان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش در سالن اجتماعات شهید ساداتی برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دراین نشست" دکتر عباسعلی دانافر " انجمن های علمی آموزشی معلمان را بازوان پرتوان آموزش و پرورش دانست و گفت : انجمن های علمی یک گروه مردم نهاد است که با عضویت معلمان شکل گرفته است و اعضا باید همواره به ماموریت اصلی این انجمن ها توجه داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش برضرورت شناسائی ، معرفی و جذب معلمان اثر گذار و نخبه در انجمن های علمی تاکید کرد و افزود : با این کار  زمینه  تشویق و بهره مندی از دستاوردهای علمی ، نظرات و پیشنهادات این عزیزان فراهم می شود.
درادامه این نشست هریک از اعضا به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای فعالیت های انجمن های علمی و سایر مسائل مرتبط با آموزش و پرورش پرداختند و از انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی به عنوان انجمن برتر استان تجلیل شد .

آدرس کوتاه: