نشست هم اندیشی مدیرکل آموزش و پرورش با جمعی از فرهنگیان حوزه ابتدایی

مدیر کل آموزش و پروش استان یزد: نمود سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی است.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " دکتر عباسعلی دانافر" در این نشست اظهار داشت : آموزش و پرورش 25 کارکرد دارد که مهم ترین آن سرمایه گذاری است و نمود سرمایه گذاری در آموزش و پرورش دبستان و مقطع ابتدایی است .
وی با اشاره به تغییرات در دنیای امروز افزود : بایددر آموزش و پرورش و به ویژه در مقطع ابتدایی به روز باشیم و خودمان را بر اساس این تغییرات و تحولات انطباق دهیم و نیازهای جدید را شناسایی کنیم.
در ادامه این نشست چالش های موجود در بدنه آموزش ابتدایی استان به صورت بارش فکری توسط فرهنگیان حاضر در جلسه مطرح شد و مقرر گردید کمیته ای جهت بررسی و رفع این چالشها تشکیل شود.
 

آدرس کوتاه: