نشست هم اندیشی مدیر کل آموزش و پرورش با جمعی از فرهنگیان حوزه آموزش متوسطه استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت : همه نسبت به هم مسئول باشیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، اولین نشست هم اندیشی  مدیران و مشاوران آموزش متوسطه دوره دوم استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از فرهنگیان در سالن شهید ساداتی اداره کل برگزارشد.

"عباسعلی دانافر" در این نشست ابراز خوشحالی و خرسندی داشت که توانسته است در جمع مدیران با تجربه و پر از شور و شوق حضور داشته باشد و گفت: قول داده میشود که تک تک این موضوعات پیگیری ومورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به ثبت نام دانش آموزان اتباع افزود : آموزش و پرورش استان به طور جدی این مسئله را دنبال می کندو در این خصوص جلساتی بامقامات استان گذاشته شده است و در حال پیگیری میباشد.

وی افزود:برگزاری این گونه جلسات باعث می شود تا فاصله بین اداره کل آموزش و پرورش،ناحیه ها،مدارس و حتی دانش آموزان و خانواده ها کم تر شود و این امر رتبه اول کشور را در دوره متوسطه اول از نظر آموزشی برای استان یزد رقم زده است.

دانا فر بیان داشت: مدیران مدارس ویژگی های مهمی دارند همچنین رسالت بزرگی بردوش آنها است که باید آن را به درستی انجام دهند.

وی افزود: هر مدیرباید اخلاق نیکو را سرلوحه کار خود قرار دهد و ماهم همچنان نسبت به یک دیگر مسئول خواهیم بود  .

آدرس کوتاه: