نمایشگاه هنر آموزان کاردانش و فنی و حرفه ای با عنوان "هنرمن" در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد

نمایشگاه هنر آموزان کاردانش و فنی و حرفه ای با عنوان "هنرمن" که مجموعه ای از اثر های هنر آموزان (معلمان) کار و دانش و فنی حرفه ای است در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برپا شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،این نمایشگاه با موضوعات حمایت از کالای ایرانی، صرفه جویی در مصرف آب و مذهبی که از سوی اداره تکنولوژی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با حمایت معاونت پشتیبانی این اداره برگزار شده است.

لازم به ذکر در این نمایشگاه 54قطعه عکس و 15 پوستر از هنر آموزان کار  دانش و فنی حرفه ای استان به نمایش گذاشته شده است.

 

 

آدرس کوتاه: