نیازهای کودکان در هویت سازی مورد توجه قرار گیرد

سرپرست استانداری یزد:
سرپرست استانداری یزد گفت: در مسیر هویت سازی برای کودکان باید از بدسلیقگی‌هایی که نیازهای این قشر را در نظر نمی گیرد و موجب رنج و زدگی ها آنها می شود، پرهیز شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "محمدعلی طالبی" در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی با بیان اینکه در طول تاریخ بلند کشور ما انسانهای بسیاری آمدند و رفتند اما آنچه باقی مانده، هویت ایران اسلامی ما در طول تاریخ است، اظهار داشت: فرهنگ غنی کشور ما سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یافته است.

وی افزود: البته تغییراتی که در هر دوره صورت گرفته با توجه مقتضیات زمانه و نیازهای جدید صورت گرفته است و ما وظیفه داریم این هویت را به نسل های آینده انتقال دهیم تا در سیر تداوم جامعه اختلالی پیش نیاد.

طالبی با بیان اینکه در زمان کنونی، انتقال هویت به سادگی انجام نمی شود، عنوان کرد: در گذشته  منابع و مراجع هویت بخش جامعه ناپیوسته بود و کودکان در فرایند اجتماعی شدن هویت خود را صرفا از خانواده و چند مرجع نزدیک دریافت می کردند اما امروز هویت، به سبب زمانه و سبک های زندگی به روش های مختلف و در مجاورت فرهنگ ها و هویتهای متعدد قرار گرفته و در جریان رشد و اجتماعی شدن آنها در معرض پذیرش مولفه های گوناگون مختلف از فرهنگ ها هستند.

وی اضافه کرد: امروز انتقال هویت ایران اسلامی در کودکان  دشوارتر از هر زمان دیگری است و با  چالش های متعددی روبرو است که اگر این چالش ها مورد غفلت واقع شود، هویت ما که محور انسجام و وحدت جامعه است از دست خواهیم داد.

طالبی خاطرنشان کرد: از این رو نهاد خانواده و مدرسه و رسانه های جمعی وظیفه اجتماعی کردن کودکان را برعهده دارند و باید این اقدام را با ظرافت و با جدیت انجام دهند تا انتقال هویت ایران اسلامی به درستی صورت گیرد.

وی ادامه داد: البته در این راه با بدسلیقگی هایی که نیازهای کودکان را در نظر نمی گیرد و موجب رنج و زدگی ها آنها می شود، پرهیز کرد و نیز با توجه شود که حفظ هویت ایران اسلامی به معنای ماندن در گذشته نیست و نسل های آینده ضمن هویت اصیلشان باید فرزند زمانه خود باشند نه جزیزه ای جدا افتاده از جهانی که در آن زیست می کنند.

سرپرست استانداری یزد با بیان اینکه هویت ایران اسلامی با بازآفرینی مقتضیات زمانه  ماندگار می ماند، تصریح کرد: توجه به تنوع قومی و مذهبی کشور و گسترش ابزارهای تبادل فرهنگی و تاثیرپذیری کودکان می طلبد تا با ظرافت مولفه های مشترک دینی، حس وطن دوستی و احترام به نمادهای ملی مانند پرچم و سرود مورد توجه قرار گیرد.

آدرس کوتاه: