حداقل کردن حداکثر

هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد

استانداریزد : خود را موظف می دانم دولت را نسبت به افتخارات آموزش وپرورش استان یزد حساس کنم و برای صیانت و پاسداری و ارتقای این افتخار همراه نمایم .استاندار یزد دراولین حضور خود در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با سپاس از همه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت استان گفت : انچه از افتخارات و برتری های استان شنیدم همه مایه مباهات و افتخار بود و مباحث شورا برای من تازگی داشت .
محمود زمانی قمی با اشاره به تجربیات خود دراستانهای مختلف گفت : دغدغه مسئولان برای رفع کمبودهای تجهیزاتی ، نیروی انسانی و غیره در همه استانها مشترک است ولی وجه تمایز یزد فتح قله های افتخار توسط دانش آموزان است که ما همواره در دیگر استانها آرزو داشتیم به همین نقاطی که شما دست یافته اید دست یابیم .
بالاترین مقام اجرائی استان توجه دست اندرکاران آموزش و پرورش را به اسیب های مرتبط با این افتخارات جلب کرد و گفت : این آسیب ها می تواند وضعیت ما را دچار خدشه کند و لذا نباید این آسیب های را ازچشم دور داشت .
رئیس شورای آموزش و پرورش استان با تاکید برشناسائی آسیب ها و ارائه راه حل برای آنها با درنظر گرفتن ویژگی ها و شرایط نسل جدید گفت : مهمترین ماموریت ما دراین حوزه مدیریت کردن آسیب ها و کاهش دادن آن است به نحوی که نگذاریم ،  کیفیت موجود،  ضربه بخورد . بلکه باید آن را رشد دهیم .
ایشان این افتخارات را نتیجه تلاش همه معلمین از گذشته تا حال دانست و گفت : بی شک سهم معلمانی که در سرکلاس برپای ایستاده اند از همه بیشتر بوده و این افتخار درکارنامه تک تک آنها نوشته شده است و من از آنها به نیکی یاد می کنم و ازخدا می خواهم معلمانی که  به رحمت ایزدی پیوسته اند را با اولیای خود محشور گرداند و برای آنانی که در قید حیاتند عزت و سربلندی و سلامتی آرزو دارم .
زمانی قمی با تاکید براینکه یزد با افتخارات خود درهمه زمینه ها الگوئی تمام وکمال ازهمت و تلاش و سازندگی را درکشور ارائه نموده است گفت : دولت باید به این مهم توجه داشته باشد و  در دولت حساسیت ایجاد شود که این قله افتخار کشور نباید صدمه ببیند
وی با تاکید بر لزوم مهارت محور بودن آموزش های دانش آموزی و دانشجوئی درکشور گفت : یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری درفارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت محور نبودن این تحصیلات است .
استانداریزد با اشاره به اینکه هیچ ایده ای نباید روی زمین بماند از راه اندازی سامانه ای برای ثبت ایده های دانش آموزی ، دانشجوئی با همکاری پارک علم وفناوری و دانشگاه در آینده خبرداد و افزود : با راه اندازی این سامانه سعی می کنیم این ایده ها را تا خلق ثروت واشتغال دنبال نمائیم
ایشان یکی از وظایف مدارس دراین زمینه را  پایه گذاری  اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت : ارتقا و افزایش آموزش های مهارتی ، فنی و حرفه ای یک ضرورت است .
رئیس شورای آموزش و پرورش درپایان با یادآوری مجدد این موضوع که من از افتخارات استان احساس افتخار می کنم افزود : از اینکه عضو چنین مجموعه ای شدم که این همه افتخار دارد خرسندم و خود را موظف می دانم دولت را نسبت به این افتخارات حساس کنم و برای صیانت و پاسداری و ارتقای این افتخار همراه نمایم .

آدرس کوتاه: