همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي آغاز موج توجه ويژه به كودكان

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش وپرورش استان یزد :
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش وپرورش استان یزد : اميدواريم كه همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي همچون موجي از استان يزد شروع و به ديگر استان ها كشيده شود.

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان یزد، " سعيده بهادرزاده " در استوديوالفبا اولين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي گفت: ما در اين همايش شاهد برنامه هاي خاص شامل فيلم كوتاه، قصه، عكس و... هستيم كه هر كدام از اين برنامه ها  محور خاصي را در بر دارد.

دبير اجرايي اولين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي گفت: اين همايش دو خاصيت توجه به بحث هويت و مورد توجه قرار گرفتن كودكان را مورد تاكيد قرار مي دهد و كليد واژه اين همايش در اجرايي وعملي شدن سند تحول بنيادين كه بحث هويت است مورد توجه قرار مي گيرد.

وي اولين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي را آغاز گر موجي دانست كه با هدف توجه وي‍ژه به كودكان از استان يزد آغاز وبه ديگر استان ها كشيده شود.

بهاد زاده با اشاره به اينكه كودكان آينده  سازان ايران اسلامي هستند افزود: دراين همايش دو روزه سه هزارو 800 نفر ساعت كارگاه آموزشي پيش بيني شده است كه آموزش هاي خاصي را   در قالب 11 كارگاه آموزشي همزمان به مدعوين ارائه مي دهد.

وي با اشاره به اينكه شاكله ي شخصيتي كودكان در اين دوران شكل مي  گيرد اجراي برنامه هاي شاد به همراه مضامين مذهبي را در اين دوران در شكل گيري هويت كودكان مهم دانست .

این مقام مسئول با اشاره به اينكه حدود دو هزار ودويست اثر به دبيرخانه اجرايي استان يزد ارسال شده  گفت در طي مدت دو روز همايش 52 اثر مقاله  ارائه مي شودو در روز پاين همايش از صاحبان 20 اثر برتر تجليل مي شود.

 

آدرس کوتاه: