همایش آموزشی،توجیهی ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه

همایش آموزشی،توجیهی ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه با حضور مدیر کل ، جمعی از معاونین و روسای ادارات حوزه معاونت آموزش متوسطه و با حضور ۱۵۰ نفر از ارزیابان برنامه‌ تعالی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان توجه جدی به سند تحول بنیادین را خواستار شد و برنامه تعالی را مسیر اجرایی شدن سند در مدارس دانست.

وی در ادامه از  ارزیابی مستمر و هدفمند به عنوان بهترین و موثرترین شیوه در چرخه بهبود یاد کرد و از ارزیابان خواست نسبت به انجام فرآیند ارزیابی دقیق  در مدارس اهتمام ویژه داشته باشند.

منصور ارجمندی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش در این همایش با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت، بخش های مختلف بخشنامه مدرسه محوری را تشریح و تبیین نمود.

 معاونین پرورشی و تربیت بدنی نیز در این همایش توجه همه جانبه به فعالیت مدارس را آنگونه که در برنامه تعالی مورد توجه قرار گرفته خواستار شدند و با تاکید بر اجرای دقیق ارزیابی در مدارس، فعالیت های مرتبط با حوزه خود در برنامه تعالی را تشریح نمودند.

در ادامه ارزیابان کشوری برنامه تعالی،به تبیین فرآیند ارزیابی پرداختند و  به صورت کارگاهی محورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آدرس کوتاه: