همایش مدیران مدارس پذیرای دانش آموزان اتباع خارجی برگزارشد

همایش مدیران مدارس پذیرای دانش آموزان اتباع خارجی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، مدیر کل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، معاون اداره کل اطلاعات،ریئس اداره گذرنامه و مهاجرت نیروی انتظامی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پزوهشکده آیت الله خاتمی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست رکن اصلی آموزش و پرورش را مدیران مدارس دانست و گفت : مدیریت دارای سه ویژگی علم، هنر و فن است و یک مدیر موفق از این ویژگی ها برای رفع موانع و پیشرفت مدرسه خود استفاده می کند.

" عباسعلی دانافر" افزود : مهاجرت یک پدیده اجتماعی است و به جای مبارزه با آن باید با نگاه مثبت به آن نگاه کرد و مهاجر خارجی را بپذیریم و امکانات به آنها بدهیم .

وی با اشاره به این نکته که آموختن سواد مهم است و حق مسلم هر انسانی است افزود : باید تمام توان و انرژی خود را در شناسایی و ثبت نام و سوق دادن فرزندان اتباع به ادامه تحصیل به کار بگیریم زیرا باسواد شدن آنها اثرات بسیار مفیدی برای جامعه دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل نیز براهمیت تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی تاکید کرد وافزود:یکی از اساسی ترین حقوق کودکان، حق آموزش است که صرف نظر از شرایط اقامتی والدین و هرعامل دیگر بدون توجه به رنگ ونژاد و زبان باید فرصت یادگیری داشته باشند و پذیرش بدون قید و شرط آنها را در مدارس داشته باشیم.

" سعیده بهادر زاده" نتایج بازماندن کودکان و بویژه اتباع خارجی را افزایش آسیب های اجتماعی و بالا رفتن نرخ جرم و خشونت در جامعه، افزایش کودکان کار و خیابانی و عضلات ناشی از ان و ایجاد زمینه سرخوردگی و آسیب های جدی روحی و روانی بر این کودکان بیان کرد.

وی افزود : در استان یزد در 5 سال گذشته و بویژه پس از دستور مقام معظم رهبری با رشد 50 درصدی در جذب دانش آموزان اتباع خارجی برخور دار شدیم .

بهادر زاه ابراز امیدواری کرد : استان یزد همچنان بتواند در ادامه این راه موفق باشد و بتوانیم گامهای مثبتی را در این زمینه برداریم به گونه ای که در مهرماه هیچ کوذکی از مهر جا نماند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل با اشاره به اینکه دانش آموزان اتباع نسبت به کشور خود باید شناخت داشته باشند افزود : همین طور که برای دانش اموزان استان جشنواره یزد شناسی داریم می توانیم برای دانش آموزان افغان نیز افغانستان شناسی داشته باشیم و در موضوعات انشاء ، نقاشی و تحقیقاتی که به آنها می دهیم به آنها کمک کنیم تا ضمن شناخت بیشتر از هویت خود علاقه بازگشت به کشور خود را نیز داشته باشند.

گفتنی است در پایان این مراسم از مدیران مدارس پذیرای اتباع خارجی در استان تجلیل شد .

آدرس کوتاه: