حداقل کردن حداکثر

همایش نظارت و راهنمائی در مدارس

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه : "نظارت درمدارس " لازمه فرایند یادهی و یادگیری است.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد همایش مدیران مدارس با موضوع نظارت و راهنمایی در مدارس(نظارت بالینی) در پژوهشسرای آیت الله خاتمی استعدادهای درخشان برگزارشد .
دراین همایش که مدیرکل آموزش وپرورش ، مدیران مدارس نواحی یک و دو یزد ،  سرگروه های آموزشی و مدیران مجری طرح نظارت بالینی استان حضورداشتند مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تشریح  ابعاد مختلف نظارت و راهنمایی در مدارس با رویکرد بالینی پرداخت و نظارت در مدارس را لازمه فرآیند یاددهی و یادگیری دانست.
درادامه دکتر محبی به نقش نظارت توام با راهنمایی به عنوان اصلی که با هدف بهبود و اصلاح فرآیند ها و همچنین رشد حرفه ای معلمان صورت می گیرد و منجر به کیفیت بخشی در فعالیت های مدرسه می شود اشاره نمودو افزود : نظارتی که به همراه راهنمایی و بهبود فرآیند نباشد نمی تواند رشد را به همراه داشته باشد.
وی  استمرار  و پیوستگی این فرآیند را ضروری دانست وجنس نظارت بالینی را متفاوت از نوع نظارت های با هدف ارزیابی ذکرکرد
ایشان در بخش دیگری از این همایش جناب دکتر محبی به سوالات حاضرین پاسخ داد

آدرس کوتاه: