هویت کلید طلایی سند تحول بنیادین

مدیر کل آموزش و پرورش همدان در استودیو الفبا همایش؛
مدیرکل آموزش وپرورش استان همدان گفت: ما با مرور زمان هویت خود را می سازیم.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمد پور داوود " مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان در استودیو الفبای اولین همایش ملی کودکان ایران اسلامی بیان داشت: هویت یکی از مفاهیمی است که در سند تحول بنیادین در مورد بینش ها و باور ها به آن پرداخته شده است.

پورداوود با اشاره به اینکه هویت از پیش تعیین شده نیست افزود: ما خود به مرور زمان هویت را می سازیم که هویت در راستای هویت ملی، دینی و نماددینی است که تحت نظر مدرسه ساخته می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش همدان در ادامه تصریح کرد :هویت کلید طلایی سند تحول بنیادین است و مدرسه محوری یکی از شعار هایی است که در سند مورد توجه قرار گرفته است واین  بحث  از دوره  ابتدایی  در سند تحول بنیادین نهادینه  شده است.

پورداوود با بیان اینکه اول همایش در استان یزد برگزار می شود افزود: همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در یزد می تواند سرآغازی در اصول سند تحول بنیادین برای معلمان باشد.

آدرس کوتاه: