پوشش 71 درصدي پيش دبستاني در كل كشور

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش در استودیو الفبا؛
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش گفت : پوشش 71 درصدي پيش دبستاني در كل كشور


 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد : " رضوان حكيم زاده " درحاشیه نخستين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي گفت  : هويت يكي از شاخصه هاي اصلي  آموزش وپرورش است.

وي با اشاره به وجود حدود يك ميليون نوآموز پيش دبستاني در كشور افزود:برنامه داريم كودكان را از همان ابتداي دوره پيش دبستاني با عناصر فرهنگي آشنا كنيم تازيرساختي براي تربيت بهتر آينده سازان ايران اسلامي باشد. .

معاون  وزير آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش در ادامه افزود:تاكنون دركشور پوشش 71 درصدي پيش دبستاني وحتي دربرخي مناطق بالغ بر 90درصد را داشته ايم.

حكيمي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از اصالت هاي آموزش وپرورش ساخت هويت براي كودكان است بر لزوم هماهنگي خانواده درهويت بخشي به كودكان تاكيد كرد و گفت  : خانواده مي بايست براي آشنايي بهتر وبدون استرس كودكان با هويت ملي خود با مدرسه و آموزش  و پرورش همگام باشند.

وي در ادامه از ميزباني وميهمان نوازي خوب يزدي ها در اين همايش تشكر كرد وابراز اميداواري كرد كه اين همايش بستري براي توجه بيشتر وهويت بخشي به كودكان قرار گيرد.

 

آدرس کوتاه: