پیام معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به مناسبت اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، متن پیام " سعیده بهادر زاده " معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به شرح ذیل می باشد :

بسمه تعالی

امروزه دستیابی به حیات طیبه مهمترین جایگاهی است که به سوی آن گام برمی داریم نه به این معنا که تنها مفاهیم دانشی را به کودکان آموزش دهیم بلکه به دنبال آن هستیم که مدارسمان کانون و جلوه ای از تحقق مراتب حیات طیبه باشند و البته رسیدن به این هدف کاری بس بزرگ است کاری که در گرو عملکرد معلمان و مربیان می باشد که رسالت خطیرشان  تربیت دانش آموزان در تمام ساحت های تعلیم و تربیت است . سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از وظایف مهم مدرسه را تکوین و تعالی پیوسته هویت دانش آموزان براساس نظام معیاراسلامی دانسته است. شکل گیری هویت افراد به صورت تدریجی و با بهره مندی ازتوانایی عقل و ادراک خویش و در مواجهه با موقعیت ها ی مختلف و تأثیر پذیری از عوامل گوناگون شکل می گیرد. از جمله این عوامل می توان به خانواده، مذهب، مدرسه،محل زندگی ،نهاد های اجتماعی ،مذهبی و رسا نه های گروهی  اشاره کرد. بعد از خانواده ، مدرسه از مهمترین نهادهای تأثیر گذار در تشکیل و تعمیق هویت افراد است البته جایگاه  دوره  پیش دبستانی به دلیل رشد سریع جسمی و شخصیتی نوآموزان در این دوره سنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . شعور و رفتارهای  روانی کودکان در جریان حضور درمراکز پیش دبستانی شکل می گیرد . درشکل گیری هویت کودکان عناصر پیدا و پنهان بسیاری  مؤثرهستند که هر کدام می توانند به نوعی و تا حدی در تکوین هویت  فرد تأثیر بگذارند و این تأثیر همواره یکسان و به یک اندازه نیست. هر عاملی می تواند درموقعیت زمانی و مکانی خاص اهمّیت پیدا کند تا زمینه ی درون سازی افراد را شکل دهد.

قطعا سرمایه گذاری در دوره پیش دبستانی نتایج پیشگیرانه از آسیب ها ی دوره نوجوانی، جوانی و بزرگسالی را در پی دارد. برخلاف نگرش درصدی از عموم مبنی بر عدم سود آوری این دوره می توان به قوت گفت که سرمایه گذاری در دوره  پیش دبستانی به معنای تربیت هدفمند و آگاه آینده هر ملت و عامل بازدارنده از بسیاری از آسیب ها در زمینه های مختلف می باشد.

برگزاری اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی زمینه های پژوهش،آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت  و حدوث  نگاه ویژه به موضوع هویت بخشی به کودکان در راستای مندرجات سند تحول بنیادین را فراهم می آورد.

 بدین وسیله از اعتماد و اطمینان معاون آموزش ابتدایی وزارت سرکار خانم دکتر رضوان حکیم زاده به حوزه معاونت آموزش ابتدایی استان یزد جهت برگزاری همایش مذکور تشکر می نمایم.. همچنین از کلیه ی مسئولین وزارتی، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به ویژه مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای دکتر دانافر ، کارشناسان، صاحب نظران، داوران همایش، ،همکاران همراهم  در حوزه معاونت آموزش ابتدایی استان یزد وتمامی کسانی که اقدام به ارسال آثار ارزنده ای در قالب های ششگانه همایش نموده اند صمیمانه قدر دانی نموده و برای آنها آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی مخصوصا تحقق اهداف بلند نظام آموزش وپرورش کشور را دارم .

آدرس کوتاه: