پیام معاون آموزش ابتدایی وزارت

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به مناسبت اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی پیامی صادر کرد.

                               

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، متن پیام " رضوان حکیم زاده" معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل می باشد :

هویت  کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی

تکوین و تثبیت هویت یکپارچه کودکان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سند تحول بنیادین است که مستلزم ارائه داده ها و اطلاعات مرتبط با فرهنگ ملی و ارزش های دینی و بومی است. غفلت از مقوله هویت می تواند نسل آینده و درپی آن وضعیت کشور را دچار چالش نماید.

با توجه به این که سال های ابتدای کودکی کلیدی ترین زمان برای شکل گیری و نهادینه سازی مولفه های هویت است، برنامه ریزی و اجرای بخش اعظم آموزه های مرتبط با مقوله هویت در چارچوب آموزش و پرورش رسمی کشورها انجام می شود.از مقوله های مهم در برنامه ریزی توسعه کشورها، هویت ملی است.

براساس سند تحول بنیادین و اهداف برنامه های ملی رشد و تعالی همه  جانبه اوان کودکی،اولویت مهم و اساسی فرا رو توجه مبنایی به مقوله هویت از طریق ایجاد و تثبیت پایه های هویت کودکان ایران اسلامی در دوران پیش دبستان است.

با توجه به اهمیت سال های آغازین زندگی به عنوان مهمترین دوران شکل گیری اساس شخصیت و مبنای هویت فرد،ارائه برنامه های تربیتی اثربخش برای هویت بخشی به جا،مناسب و همه جانبه در دوران طلایی پیش از دبستان تاثیری بنیادین دارد و موجبات دستیابی به مراتبی از شجره طیبه و تحقق عملی فرهنگ و ارزش های اصیل اسلامی ایرانی را فراهم می کند.

آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی به عنوان دوره ای رسمی و امری حاکمیتی، دوره بسیار مهم شکل گیری شخصیت و هویت کودکان است.عوامل متعددی در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی کودکان دخیل است که بایستی در دوره پیش دبستانی مورد توجه قرار گیرد تا کودک ارزش ها و باورها را نهادینه کند و این موضوعی پیچیده و کاملا تخصصی به شمار می رود.سرمایه گذاری در دوره پیش دبستانی فقط مالی و اقتصادی نیست،بلکه سرمایه گذاری معنوی و توجه به کودکان در این دوره بسیار مهم است.

اکنون با برگزاری اولین همایش هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی،گام موثری در جلب توجه سیاستگذاران و برنامه ر یزان در سطح کلان و برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی در سایر سطوح با مدیریت یکپارچه حوزه تخصصی آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان برداشته شده است.

برخود فرض می دانم از کلیه همکاران دفتر آموزش و پرورش پیش دبستانی و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به ویژه استان یزد که با برنامه ریزی و اجرای این همایش فرصت عملی مناسبی جهت تبیین جایگاه دوره پیش دبستانی به عنوان بخش مبنایی سند تحول،فراهم نموده اند تشکرنمایم.

دکتر رضوان حکیم زاده

معاون آموزش ابتدایی وزارت - آبان 97

آدرس کوتاه :