کارگاه آموزشی امور مالی و حسابداری مدارس برگزارشد

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کارگاه آموزشی امور مالی و حسابداری مدارس جهت مدیران و سرگروه مدیران مناطق در پژوهشکده آیت ا.. خاتمی برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این گردهمایی به نقش و جایگاه مدیر در مدرسه اشاره کرد و در خصوص  تاثیرگذاری و توانمندی مدیران در امر تعلیم و تربیت سخنانی را ایراد نمود.

گفتنی است این کارگاه در راستای اجرای برنامه عملیاتی سالانه گروه مدیران متوسطه دوره دوم برگزارشد.

اجرای برنامه با ارائه دستور العمل حسابداری مدارس،ارائه فرمهای جدید وموارد ضروری که هرمدیری باید در مدرسه تحت امر خود به آن آگاه باشدازجمله مواردی بود که در این کارگاه یک روزه عنوان شد .

 

آدرس کوتاه: