کمیته تبیین طرح آموزش مهارتهای زندگی در مدارس استعدادهای درخشان

کمیته تبیین طرح آموزش مهارتهای زندگی در مدارس استعدادهای درخشان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست  ضمن اشاره به تفاوت مهارت با آموزش، نیاز مهارت افزایی افراد مختلف جامعه ازکودکی تا پیری و راه رسیدن به این هدف را  عبور از ارائه مباحث نظری و بابهره گیری از انواع هنرها دانست.

" دکتر عباسعلی دانافر "  گفت : 10 مهارتی که در دستورالعمل آمده و حتی 14 مهارتی که دنیای امروزه بر آن متمرکزشده هیچکدام جدا ازیکدیگر نیست و تفکیک آنها صحیح نمی باشد.

دانافر افزود : برای تحققق اجرای این دستور العمل نیاز به بهره گیری از ظرفیت دبیران ، والدین ، انجمن اولیاء و مربیان  است .

وی اهداف این طرح را افزايش سطح سلامت رواني- اجتماعي ، تقويت مهارت هاي زندگي دانش آموزان در راستاي ساختن شهروند متعادل و مقبول اجتماع به سبك اسلامي – ايراني و ارتقای فضيلت هاي روان شناختي آنان بیان کرد.

" شهناز هاتفی " رئیس اداره استعدادهای درخشان استان نیز در ادامه با اشاره به سفر اخیر دکتر مهاجرانی ریاست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به یزد افزود :  مقرر شد فعالیتهای فوق برنامه و مهارتی در مدارس سمپاد یزد جهت تعمیم در مدارس سمپاد کل کشوراجرا یی شود.

گفتنی است سایر اعضاء نیز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

 

آدرس کوتاه: