گردهمائی مدیران پژوهشسراهای دانش آموزی استان یزد

گردهمائی مدیران پژوهشسراهای دانش آموزی استان یزد در باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، به منظور تبیین و توضیح برنامه ها و فعالیت های کیفیت بخشی پژوهشسراهای دانش آموزی و همچنین دبیرخانه های استانی جشنواره جوان خوارزمی و المپیاد های علمی گردهمائی با حضور مدیران پژوهشسراهای دانش آموزی  شهرستانها و نواحی و مناطق استان در باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد برگزار گردید.

 در این گردهمائی " منصور ارجمندی" معاون آموزش متوسطه استان ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات و تلاشهای های مدیران به نقش و جایگاه پژوهشسراهای دانش آموزی در کیفیت بخشی به امر تعلیم و تربیت پرداختند.

 در ادامه کارگریان رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه و حیدری از اعضای دبیرخانه جشنواره خوارزمی  استان به تبیین و توجیه برنامه سالانه  پژوهشسراها و نحوه حضو ردانش آموزان در جشنواره مذکور پرداختند.

آدرس کوتاه: