گردهمایی دو روزه روسای ادارات سنجش قطب های 4و5 کشور در یزد

گردهمایی دو روزه روسای ادارات سنجش قطب های 4و5 کشوردر روزهای 28 و 29 فرودین ماه در پژوهشکده تعلیم و تربیت در حال برگزاری است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این گردهمایی که با حضور "علی اولی "معاون سنجش و آزمون مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود مباحث برگزاری امتحانات خرداد ماه ، آزمونها و تائیدیه تحصیلی مطرح و تشریح می گردد.

آدرس کوتاه: