گزارش تصویری

به مناسبت 17 مردادماه و روزخبرنگار مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در معاونت خبر صدا و سیمای مرکز یزد ازخبرنگاران این مرکز تجلیل کرد.

آدرس کوتاه: