گزارش تصویری

جلسه تفسیر قرآن کریم با حضور آیت الله ناصری به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

آدرس کوتاه: