گزارش تصویری

جلسه تکریم و تقدیر از خدمات 35 ساله " عبدالحمید صابری " رئیس اداره مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی با حضور مدیر کل،معاونین و جمعی از همکاران اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

آدرس کوتاه: