گزارش تصویری

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از هنرستان شهدای نعیم آباد و افتتاح زمین چمن مصنوعی

آدرس کوتاه: