11 کارگاه آموزشی برای 38 هزار نفر ساعت برگزار شد

در حاشیه برگزاری نخستین همایش هویت کودکان ایران اسلامی؛
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برگزاری 11 کارگاه آموزشی در حاشیه برگزاری نخستین همایش هویت کودکان ایران اسلامی، گفت: این کارگاه ها برای 38 هزار نفر ساعت برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "عباسعلی دانافر" اظهار داشت: طی دو روز برگزاری همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی، 11 کارگاه آموزشی برگزار می شود که 9 کارگاه در روز نخست و دو کارگاه در روز دوم همایش برگزار می شود.

وی افزود: مخاطبان کارگاه اول دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و آموزگاران هستند و طراحی الگوی توسعه هویت اسلامی نوآموزان پیش دبستانی، بررسی چگونگی تاثیر انیمیشن شکرستان، آسیب شناسی هویت اسلامی در نوآموزان از محورهای این کارگاه است و محمدعلی اخوت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردکان و احمد زندوانیان استادیار فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه یزد سخنرانان این کارگاه هستند.

دانافر بیان کرد: مخاطبان کارگاه دوم نیز دانشجویان دانشگاه یزد و آموزگاران هستند و مقالات و سخنرانی هایی با محوریت نقش قصه ها و داستانهای مبتنی بر فرهنگ ایران اسلامی، رشد و تعالی هویت نوآموزان دوره پیش دبستانی و مفهوم هویت در داستانهای کودک و اسناد فرادستی با سخنرانی سعید وزیری عضو هیئت علمی دانسگاه آزاد یزد و کاظم برزگر استادیار روانشناسی تربیتی یزد برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: یکی دیگر از کارگاه ها با حضور مربیان پیش دبستانی با محوریت آواها و نواهای محلی، دکلمه خوانی تاثیر هنر در فرآیند هویت یابی کودکان و با سخنرانی حمید سلطان زاده مدرس و داور سرود موسیقی کودک برگزار خواهد شد.

وی کارگاه چهارم را ویژه مربیان پیش دبستانی با محوریت قصه گویی و نقش قصه در پرورش هویت کودکان با سخنرانی مهدی آرایی، داور جشنواره های قصه گویی برگزار می شود.

دانافر عنوان کرد: کارگاه پنجم برای آموزگاران با محوریت ماهیت کودکی پیش از رجوع به مبحث هویت با سخنرانی حمیدرضا شاه آبادی نویسنده و صاحب نظر حوزه کودک و نوجوان برگزار می شود.

وی ادامه داد: کارگاه دیگری نیز برای مربیان پیش دبستانی با محوریت نقش فیلم و عکس با سخنرانی محسن عباسی مدرس دانشگاه یزد و داور جشنواره در زمینه هنر فیلم و عکاسی و محسن خیرخواه استاد دانشگاه آزاد یزد و داور جشنواره در بخش عکاسی برگزار خواهد شد.

دانافر اظهار داشت: سایر کارگاه ها نیز با محوریت اهم مفاهیم کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بحث درباره راهکارهای علمی تحقق آنها در مدارس و پیامد، راهکارها و تاثیر آن در هویت فردی با سخنرانی سید عدنان حسینی و علیرضا صادق زاده برگزار می شود.

آدرس کوتاه: