مراسم تکریم ومعارفه مدیر آموزش وپرورش شهرستان اشکذر

محمدعلی الیاسی به عنوان مدیرجدید آموزش وپرورش معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، آیین تکریم ومعارفه مدیر آموزش وپرورش شهرستان اشکذر باحضور معاون توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش ؛ امام جمعه ، فرماندار ؛ مسئولان محلی وفرهنگیان پیش از ظهر امروز درسالن اجتماعات کانون خاتم الانبیا اشکذر برگزارشد.
امام جمعه اشکذر : ارتقای مدارس دولتی برای پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان یک ضرورت است.
حجه الاسلام طالبیان درایین تکریم ومعارفه مدیرآموزش وپرورش اشکذر باتقدیر ازاقدامات صورت گرفته برای توسعه مدارس غیردولتی گفت:  ارتقای مدارس دولتی برای ارائه خدمات تعلیم وتربیت به آحاد مردم به ویژه استعدادهای برتر دانش آموزان نیازمند یک ضرورت است.
وی هدف تعلیم و تربیت را  تهذیب نفس ورسیدن متربیان به مقامات‌ والای انسانی وقرب الهی دانست وافزود: آموزش و پرورش با تربیت دانشمندانی همچون دانشمندان هسته ای دراین راستا قدم های‌بزرگی برداشته است.
فرماندار اشکذر: همه باید به آموزش وپرورش کمک کنند ؛ من برای حمایت از آموزش وپرورش چک سفید می دهم.
"محمدعلی شاه حسینی "با قدردانی از زحمات مدیرقبلی آموزش وپرورش شهرستان اشکذر برضرورت توجه ویژه به مسائل فرهنگی وپرورشی تاکید کرد و از مدیرجدید خواست برای ارتقای سطح کیفیت آموزش دانش آموزان تلاش کند.
شاه حسینی همراهی خیرین مدرسه ساز راستود و افزود: همه باید به آموزش وپرورش کمک کنند ومن به عنوان نماینده دولت برای کمک به آموزش وپرورش چک سفیدمی دهم.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان یزد : مدیریت مشارکتی تضمین کننده کیفیت است.
علی دهقان بهابادی درشهرستان اشکذر با تقدیر اززحمات علیرضا کمالیان ؛ محمدعلی الیاسی را به عنوان مدیرجدید آموزش وپرورش شهرستان اشکذر معرفی  کرد .
دهقان بهابادی بربهره مندی از منابع وامکانات موجود تاکید کرد وگفت: استفاده صحیح ازخرد جمعی تصمیم گیری گروهی ومدیریت مشارکتی ؛ کیفیت آموزشی تضمین خواهدشد.
دهقان مهمترین رسالت آموزش وپرورش را تربیت انسان متعهد ؛ متخصص وانقلابی دانست وگفت شهرستان اشکذر ازسرمایه انسانی غنی ئی برخوردار است.
ایشان برضرورت جایگزینی مدیریت کیفیت به جای مدیریت کمیت تاکید کرد وگفت: رویکرد مدیریت تغییر باید بانوآوری همراه باشد.

آدرس کوتاه: