مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه یک

ردیف نام مدرسه تلفن مدرسه آدرس
1 12بهمن 35253450 52متري امامشهر-ك محتشمي 
2 12دی 35220902 امامشهر-خ سجاد شمالي-ك 20
3 ابوالفضل 36250604 بلوارنواب صفوي-نبش ک مسجد کوفه  
4 احمد کاظمی1 37249796 خ ايمان – ك گل افشان 
5 احمد کاظمی3 37268038 خ ايمان – ك گل افشان 
6 اسلامی فقیه خراسانی 37213600 خيرآباد –بلوار موحدين 
7 اولیاء1 35254540 بلوارجمهوري –ك افشار 
8 اولیاء2 35254540 بلوارجمهوري –ك افشار 
9 آزادگان 37212000
37304480
آزادشهر- فلكه سوم –خ ولايت 
10 باستان 37212600 آزادشهر نرسیده به فلکه دوم خ فداییان اسلام
11 بهادری4 35256161
35230770
بلوارنواب صفوي-ك شهيد پاكنژاد
12 بهادری5 35256161
35230770
بلوارنواب صفوي-ك شهيد پاكنژاد
13 بی بی معصومه سهیلی 37201910 فلكه اول آزادشهر-خ آزادي 
14 پاسداران 37282535
37282565
بلوارشهيد صدوقي-پل نواب
15 جهاد 35211890 شاهديه – سرچشمه 
16 حافظ 37211550 فلكه دوم ازادشهر – پشت مخابرات 
17 حضرت مهدی(عج) 35252387 52متري امامشهر-ك محتشمي  
18 خامسی 36273477 چهارراه بعثت کوچه امامزاده
19 رهبر 37218700 بلوار آزادگان- كوچه روبروي پارس مداد
20 سلمان 35251458 بلوار52متري-ولي عصر-ك5
21 سیدالشهداء 36202266 خ امام-چهارراه موازييك سازي – خ سيدالشهداء 
22 سیدمصطفی خمینی 35250215 خ انقلاب – روبروي ك مشير 
23 شاه ولی 36268786 خ شهید رجایی بعد از راهنمایی رانندگی 
24 شرف الدین علی 35252010 خ انقلاب –ك مسجد امام جعفر صادق 
25 شهدای آزادشهر1 37234700 آزادشهر-فلكه اول-خ امام حسن عسكري-ك شهيدجوكار
26 شهدای آزادشهر2 37234700 آزادشهر-فلكه اول-خ امام حسن عسكري-ك شهيدجوكار
27 شهدای خیرآباد 37213999 بلوارآزادگان –ك زينل مالكي
28 شهید احمدی 36216755 خ شهيد مدني – ك جنت 
29 شهید بابایی 37248849 بلوارشهيد صدوقي-ك چاه قبله 
30 شهید خرم نژاد 37250466
37252550
بلوار شهيد صدوقي –پل نواب 
31 شهید زارع شحنه 37279377 روستاي شحنه 
32 شهید زرین مقدم 36216535 شيخداد –باغ تخته 
33 شهید صدر 37211711 آزادشهر-فلكه سوم –20متري سعدي –10متري ميثم 
34 شهید مرحمتی 37248010 بلوارشهيدبهشتي-ك شهيدزماني 
35 شهید نعمت اللهی 35250560 خ انقلاب –انتهاي ك كسنويه-ك لاله 
36 عنصری 35211910 شاهديه ابرندآباد –خ امام 
37 قاسم بن الحسن 35261701 24متري شيخ صدوق –امام شهر 
38 قیام 35211887
35214647
شاهديه –گردفرامرز 
39 کوچک زاده1 36214017 خ امام خميني-خ فهادان 
40 کوچک زاده2 36214017 خ امام خميني-خ فهادان 
41 مادر 37228999 فلكه چهارم –آزادشهر 
42 مدرس 35257500
35234600
امام شهر  بلوار رسالت خ خیام
43 معلم 35256868  بلوار 22 بهمن ک سوانح سوختگی مهدکودک لاله سابق 
44 موسوی کوچه بیوک 37245007 خ مطهری کوچه دکتر شادمان  
45 مهر نرسی آباد 35251124 بلوار نواب صفوي – ك ارم 
46 مهندس دائمی 35256079
35255898
بلوارجمهوري-بلوار شهید شعرباف  
47 نصر 35211260 شاهدیه – نصرت آباد –بلوار کشاورز 
48 نیک اندیشان 37236181 آزادشهر-فلکه چهارم بلوارگلستان شرقی کوچه 23
49 هادی 35250920
35240330
بلوارجمهوري-ك حضرت عباس 
50 یادگار امام 37300084 بلوار آزادگان نبش کوچه 59